ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ , Equity of Dental Health Service
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai
คำค้น : ทันตสุขภาพ, การบริการ , ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/5011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . (2559). ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . 2559. "ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . "ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2559.