ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) , Health Systems Research Institute Image Survey
นักวิจัย : พรทิพย์ พิมลสินธุ์ , Pongtip Phimonsin , สุวัฒน์ ทองธนากุล , นิโลบล บุญสลับ , Suwat Thongtanakul , Nilobon Bunsalab , สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำค้น : Health Planning Organization , Health Systems Research Institute , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข -- การบริหาร , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข -- การประเมิน , Corparate Image , ภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : hs1147 , hs1148 hs1148 hs1149 , http://hdl.handle.net/11228/1473 , WA540.1 พ239ก 2546
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้ประกอบด้วย 1.การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)(ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ) : WA540.1 ด192ก ฉ.เชิงคุณภาพ 2546

โครงการนี้ประกอบด้วย 2. การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)(ผลการวิจัยเชิงปริมาณ) : WA540.1 ด192ก ฉ.เชิงปริมาณ 2546

โครงการนี้ประกอบด้วย 3.การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)(ฉบับผู้บริหาร) : WA540.1 ด192ก ฉ.ผู้บริหาร 2546

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ , Pongtip Phimonsin , สุวัฒน์ ทองธนากุล , นิโลบล บุญสลับ , Suwat Thongtanakul , Nilobon Bunsalab , สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . (2546). การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ , Pongtip Phimonsin , สุวัฒน์ ทองธนากุล , นิโลบล บุญสลับ , Suwat Thongtanakul , Nilobon Bunsalab , สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 2546. "การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ , Pongtip Phimonsin , สุวัฒน์ ทองธนากุล , นิโลบล บุญสลับ , Suwat Thongtanakul , Nilobon Bunsalab , สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . "การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546. Print.
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ , Pongtip Phimonsin , สุวัฒน์ ทองธนากุล , นิโลบล บุญสลับ , Suwat Thongtanakul , Nilobon Bunsalab , สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . การสำรวจภาพลักษณ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.). นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2546.