ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง
นักวิจัย : เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
คำค้น : การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ , การออกแบบตกแต่ง , คุณภาพชีวิตของคนพิการ , คนพิการ , ผู้สูงอายุ , การบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs2019 , http://hdl.handle.net/11228/3729 , NA2545 ค962 2555 , T52-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.).

บรรณานุกรม :
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง . (2555). การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง . 2555. "การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง . "การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง . การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.