ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : อาหารและโภชนาการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : อาหารและโภชนาการ
นักวิจัย : ซอฟียะห์ นิมะ , ยูซูฟ นิมะ
คำค้น : อาหาร , โภชนาการ , ทุพโภชนาการ , การส่งเสริมสุขภาพ , การบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) , การสร้างเสริมสุขภาพ , มุสลิม , อิสลาม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , โครงการบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ , โครงการบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : 978-616-90285-0-5 , hs1580 , http://hdl.handle.net/11228/2668 , QU145.JT3 ซ119ก 2552 , 50ค012-3
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารฉบับนี้นำเสนอสถานการณ์ ปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ ตัวชี้วัดสถานะ บทบัญญัติและวัฒนธรรมอิสลาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอาหารและโภชนาการ พร้อมกันนี้ได้วิเคราะห์ถึงมาตรการที่จะแก้ไขปัญหา จากงานวิจัยและบัญญัติอิสลามด้วย โดยนำเสนอในแต่ละช่วงวัย คือ วัยทารก วัยเด็ก วัยเรียนและวัยรุ่น หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร วัยผู้ใหญ่ และวันผู้สูงอายุ ในการรวบรวมและทบทวนในครั้งนี้เนื้อหายังไม่สมบูรณ์อีกมาก เนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลา ความทันสมัยของข้อมูล และปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการนี้

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้(สวรส.ภาคใต้)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรณานุกรม :
ซอฟียะห์ นิมะ , ยูซูฟ นิมะ . (2552). การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : อาหารและโภชนาการ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ซอฟียะห์ นิมะ , ยูซูฟ นิมะ . 2552. "การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : อาหารและโภชนาการ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ซอฟียะห์ นิมะ , ยูซูฟ นิมะ . "การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : อาหารและโภชนาการ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
ซอฟียะห์ นิมะ , ยูซูฟ นิมะ . การบูรณาการองค์ความรู้บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพ : อาหารและโภชนาการ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.