ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แกะรอย เคล็ดลับขับเคลื่อน R2R ในระบบสุขภาพ : R2R กับการพัฒนาการเรียนการสอนบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แกะรอย เคล็ดลับขับเคลื่อน R2R ในระบบสุขภาพ : R2R กับการพัฒนาการเรียนการสอนบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์
นักวิจัย : สถาบันพระบรมราชชนก
คำค้น : R2R , ความเป็นมนุษย์ , การเรียนการสอน , การสอนแนวใหม่ , พัฒนาอาจารย์ , พัฒนาองค์ความรู้
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2205
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
สถาบันพระบรมราชชนก . (2551). แกะรอย เคล็ดลับขับเคลื่อน R2R ในระบบสุขภาพ : R2R กับการพัฒนาการเรียนการสอนบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันพระบรมราชชนก . 2551. "แกะรอย เคล็ดลับขับเคลื่อน R2R ในระบบสุขภาพ : R2R กับการพัฒนาการเรียนการสอนบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันพระบรมราชชนก . "แกะรอย เคล็ดลับขับเคลื่อน R2R ในระบบสุขภาพ : R2R กับการพัฒนาการเรียนการสอนบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
สถาบันพระบรมราชชนก . แกะรอย เคล็ดลับขับเคลื่อน R2R ในระบบสุขภาพ : R2R กับการพัฒนาการเรียนการสอนบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.