ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2549-2552

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2549-2552
นักวิจัย : มุกดา สำนวนกลาง
คำค้น : บริการการแพทย์ฉุกเฉิน , บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล , ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1857 , http://hdl.handle.net/11228/3335 , WB105 ม615ร 2553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

บรรณานุกรม :
มุกดา สำนวนกลาง . (2552). ผลการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2549-2552.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มุกดา สำนวนกลาง . 2552. "ผลการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2549-2552".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
มุกดา สำนวนกลาง . "ผลการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2549-2552."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
มุกดา สำนวนกลาง . ผลการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2549-2552. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.