ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ , ปัจจัยความท้าทายเพื่อลดช่องว่างด้านความเป็นธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หลักประกันสุขภาพของไทย
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
คำค้น : ระบบประกันสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4583
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ . (2559). ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ . 2559. "ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ . "ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559. Print.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ . ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2559.