ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพอนาคตระบบสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพอนาคตระบบสุขภาพ , อนาคตระบบสุขภาพไทย สุขภาพคนไทยดีขึ้นหรือแย่ลง
นักวิจัย : สุชาต อุดมโสภกิจ , Suchat Udomsopagit , จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , Jaruayporn Srisasalux , อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา , Orapan Srisookwatana
คำค้น : ระบบสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/4150
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สุชาต อุดมโสภกิจ , Suchat Udomsopagit , จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , Jaruayporn Srisasalux , อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา , Orapan Srisookwatana . (2557). ภาพอนาคตระบบสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุชาต อุดมโสภกิจ , Suchat Udomsopagit , จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , Jaruayporn Srisasalux , อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา , Orapan Srisookwatana . 2557. "ภาพอนาคตระบบสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุชาต อุดมโสภกิจ , Suchat Udomsopagit , จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , Jaruayporn Srisasalux , อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา , Orapan Srisookwatana . "ภาพอนาคตระบบสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557. Print.
สุชาต อุดมโสภกิจ , Suchat Udomsopagit , จรวยพร ศรีศศลักษณ์ , Jaruayporn Srisasalux , อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา , Orapan Srisookwatana . ภาพอนาคตระบบสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2557.