ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
นักวิจัย : พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
คำค้น : การจัดการความรู้ , สันติสุขภาวะ , พื้นที่ภาคใต้ , ชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการสัมมนาวิชาการการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข . (2550). การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข . 2550. "การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข . "การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550. Print.
พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข . การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2550.