ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : คณิศ แสงสุพรรณ
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , เขตสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3776
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น ๒โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
คณิศ แสงสุพรรณ . (2556). การเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
คณิศ แสงสุพรรณ . 2556. "การเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
คณิศ แสงสุพรรณ . "การเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
คณิศ แสงสุพรรณ . การเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.