ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ยาต้านจุลชีพและปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ยาต้านจุลชีพและปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย , [Use of Antibiotics and Drug Resistance in Thailand]
นักวิจัย : สยมพร ศิรินาวิน , Sayomporn Sirinawin , การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร)
คำค้น : Drug Utilization , Drug Resistance , Antibiotic, Antifungal , ยาต้านจุลชีพ , ปัญหาเชื้อดื้อยา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : hs0219 , http://hdl.handle.net/11228/2076 , QV252 ส168ก 2539
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารประกอบการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเรื่อง ปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2539 ณ โรงแรมรอยัลออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สยมพร ศิรินาวิน , Sayomporn Sirinawin , การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) . (2539). การใช้ยาต้านจุลชีพและปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สยมพร ศิรินาวิน , Sayomporn Sirinawin , การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) . 2539. "การใช้ยาต้านจุลชีพและปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สยมพร ศิรินาวิน , Sayomporn Sirinawin , การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) . "การใช้ยาต้านจุลชีพและปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539. Print.
สยมพร ศิรินาวิน , Sayomporn Sirinawin , การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) . การใช้ยาต้านจุลชีพและปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2539.