ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย , Development of a population-based screening for anemia in Thailand
นักวิจัย : ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร , Tanunya Koopitakkajorn , พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ , Patsri Srisuwan , ปฤษฐพร กิ่งแก้ว , Pritaporn Kingkaew , ศิตาพร ยังคง , Sitaporn Youngkong , ณภัชชา วงศ์ฉายา , Napatcha Wongchaya , สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด , Supatcharin Suwannakerd , ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , Sripen Tantivess , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , Yot Teerawattananon
คำค้น : โลหิตจาง , การคัดกรองโรค , การบริการสาธารณสุข , anemia
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว , กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ , กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ , กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 7,3 (ก.ค.- ก.ย. 2556) : 372-379 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/3952
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กส่งผลกระทบต่อจิตใจ การเคลื่อนไหว และพฤติกรรม โดยเฉพาะในเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๒ ปี การรักษาด้วยการให้ธาตุเหล็กในภายหลังช่วยให้ระดับธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น แต่ความล่าช้าของพัฒนาการยังคงอยู่ การป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นจึงสำคัญ ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการตรวจคัดกรองระดับประชากรที่ชัดเจน ทีมวิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเสวนากับผู้เชี่ยวชาญ ผลการศึกษาสนับสนุนให้มีการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ ๙-๑๒ เดือนที่มารับวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมันเข็มแรกในสถานพยาบาล หากสถานพยาบาลไม่สามารถตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ให้ตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตควรศึกษาการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในประชากรช่วงอายุอื่นเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Iron deficiency anemia is associated with long-lasting diminished mental, motor, and behavioral functioning, especially in infants and toddlers for whom iron is necessary for development. Treatment with iron can reverse the anemia and restore iron sufficiency, but poor developmental functioning can persist. Intervention should focus on the prevention of iron deficiency anemia. Since population-based screening guideline for iron deficiency anemia has not been well established, this study aims to conduct a literature review on population-based screening for anemia, followed by a panel discussion among experts. The results support iron deficiency anemia screening with complete blood count (CBC) for all infants at 9 to 12 months of age who come for their first MMR vaccination. Hematocrit (Hct) can be substituted where CBC cannot be performed. Further studies on anemia screening for the other groups of population are warranted

บรรณานุกรม :