ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขชุมชน จังหวัดแพร่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขชุมชน จังหวัดแพร่ , Effectiveness of Community Health Centers, Phrae Province
นักวิจัย : กิตตินันท์ อนรรฆมณี , Kittinan Anakamanee , ปรีดา ดีสุวรรณ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
คำค้น : Community Health Centers -- Phrae , Phrae , ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน -- การดำเนินงาน , แพร่
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : hs0885 , http://hdl.handle.net/11228/1818 , WA546 ก671ป 2542 , 40ค019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

บรรณานุกรม :
กิตตินันท์ อนรรฆมณี , Kittinan Anakamanee , ปรีดา ดีสุวรรณ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ . (2542). ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขชุมชน จังหวัดแพร่.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กิตตินันท์ อนรรฆมณี , Kittinan Anakamanee , ปรีดา ดีสุวรรณ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ . 2542. "ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขชุมชน จังหวัดแพร่".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
กิตตินันท์ อนรรฆมณี , Kittinan Anakamanee , ปรีดา ดีสุวรรณ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ . "ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขชุมชน จังหวัดแพร่."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542. Print.
กิตตินันท์ อนรรฆมณี , Kittinan Anakamanee , ปรีดา ดีสุวรรณ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ . ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขชุมชน จังหวัดแพร่. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2542.