ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร , Research Reading and Outcome Comprehension
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai
คำค้น : การอ่าน , Reading , Reading--Research
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 13,3 (ก.ค. - ก.ย. 2562) : 241-242 , 2672-9415 , http://hdl.handle.net/11228/5119
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

“อะไรเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านต้องอ่านงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” และ “ผู้อ่านได้อะไรบ้างเมื่ออ่านงานวิจัยจบ” คือสิ่งที่บทบรรณาธิการฉบับนี้ต้องการเชื่อมโยงถึง “ทำไมเราต้องอ่านหนังสือ” หรือเมื่อตั้งเป็นคำถามวิจัยว่า “อะไรคือแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ (reading motivation)” ซึ่งคำตอบสำหรับคำถามวิจัยนี้มีมากมาย ซึ่งจุดเน้นต่อไปของบทบรรณาธิการนี้คือ เมื่ออ่านผลวิจัยจบแล้วได้ข้อสรุปอะไร การวิเคราะห์คำถามวิจัยของแต่ละบทความวิจัยตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine) เป็นขั้นตอนตาม PICO (patient/problem, intervention, comparison, outcome) ยังใช้ได้ดีกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นถ้าผู้อ่านงานวิจัยสามารถตีความจากการอ่านได้อย่างแจ่มชัด โดยเฉพาะส่วนที่เป็นผลลัพธ์ของคำถามวิจัยหลักและคำถามวิจัยรองเมื่ออ่านวิจัยจบลง จะเป็นส่วนเสริมแรงจูงใจต่อการอ่านงานวิจัยของผู้อ่านทั่วไป จึงเป็นหน้าที่สำคัญของทั้งผู้นิพนธ์บทความและบรรณาธิการวารสารจะทำให้บทความเมื่อผ่านการอ่านโดยผู้อ่านทั่วไปได้เพิ่มพูนสมรรถนะของผู้อ่านมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้มีแรงจูงใจในการอ่านต่อๆ ไป และจะเกิดผลดีต่อการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . (2562). อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . 2562. "อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . "อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , Supasit Pannarunothai . อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2562.