ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพายัพ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ณัฐฌาน สุพล
คำค้น : ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ , การจัดเก็บเอกสาร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://opacbook.payap.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=141377
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐฌาน สุพล . (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ.
ณัฐฌาน สุพล . 2560. "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ.
ณัฐฌาน สุพล . "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2560. Print.
ณัฐฌาน สุพล . การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ; 2560.