ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพายัพ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สิริรัตน์ จันทรมะโน , ชลิดา วสุวัต , จุรี วิชิตธนบดี , หัทยา พลภัทรพิจารณ์ , พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธ์ , พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
คำค้น : สถาบันอุดมศึกษาเอกชน--ไทย--อาจารย์ , ผลงานทางวิชาการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://opacbook.payap.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริรัตน์ จันทรมะโน , ชลิดา วสุวัต , จุรี วิชิตธนบดี , หัทยา พลภัทรพิจารณ์ , พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธ์ , พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล . (2556). ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ.
สิริรัตน์ จันทรมะโน , ชลิดา วสุวัต , จุรี วิชิตธนบดี , หัทยา พลภัทรพิจารณ์ , พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธ์ , พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล . 2556. "ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ.
สิริรัตน์ จันทรมะโน , ชลิดา วสุวัต , จุรี วิชิตธนบดี , หัทยา พลภัทรพิจารณ์ , พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธ์ , พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล . "ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. Print.
สิริรัตน์ จันทรมะโน , ชลิดา วสุวัต , จุรี วิชิตธนบดี , หัทยา พลภัทรพิจารณ์ , พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธ์ , พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล . ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ; 2556.