ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพายัพ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
นักวิจัย : นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ , ศศิธร แซ่ตั้ง
คำค้น : คริสต์ศาสนา--การเผยแผ่--ไทย (ภาคเหนือ) , คริสตจักร-- ไทย (ภาคเหนือ)--พันธกิจ , กะเหรี่ยง-- ไทย (ภาคเหนือ)--การเผยแผ่ศาสนา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพายัพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://opacbook.payap.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127023
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ , ศศิธร แซ่ตั้ง . (2555). ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ.
นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ , ศศิธร แซ่ตั้ง . 2555. "ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ.
นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ , ศศิธร แซ่ตั้ง . "ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. Print.
นิทราพร ลัดดากรพันธุ์ , ศศิธร แซ่ตั้ง . ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์กะเหรี่ยงภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 10 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพายัพ; 2555.