ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบการปรับแต่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสำหรับนาปีและนาปรัง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบการปรับแต่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสำหรับนาปีและนาปรัง
นักวิจัย : อาวุธ ยิ้มแต้
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาวุธ ยิ้มแต้ . (2562). การทดสอบการปรับแต่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสำหรับนาปีและนาปรัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
อาวุธ ยิ้มแต้ . 2562. "การทดสอบการปรับแต่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสำหรับนาปีและนาปรัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
อาวุธ ยิ้มแต้ . "การทดสอบการปรับแต่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสำหรับนาปีและนาปรัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2562. Print.
อาวุธ ยิ้มแต้ . การทดสอบการปรับแต่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสำหรับนาปีและนาปรัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2562.