ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้แป้งสาลี (กลูเตน) ในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้แป้งสาลี (กลูเตน) ในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว
นักวิจัย : นิทัศน์ สุขรุ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิทัศน์ สุขรุ่ง . (2561). การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้แป้งสาลี (กลูเตน) ในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
นิทัศน์ สุขรุ่ง . 2561. "การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้แป้งสาลี (กลูเตน) ในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
นิทัศน์ สุขรุ่ง . "การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้แป้งสาลี (กลูเตน) ในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2561. Print.
นิทัศน์ สุขรุ่ง . การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้แป้งสาลี (กลูเตน) ในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2561.