ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดมะเขือเทศเชอรี่เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดมะเขือเทศเชอรี่เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
นักวิจัย : นเรศ อินต๊ะวงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นเรศ อินต๊ะวงค์ . (2561). การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดมะเขือเทศเชอรี่เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
นเรศ อินต๊ะวงค์ . 2561. "การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดมะเขือเทศเชอรี่เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
นเรศ อินต๊ะวงค์ . "การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดมะเขือเทศเชอรี่เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2561. Print.
นเรศ อินต๊ะวงค์ . การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดมะเขือเทศเชอรี่เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2561.