ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาช่องทางการตลาดแพะของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาช่องทางการตลาดแพะของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
นักวิจัย : บดี คำสีเขียว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บดี คำสีเขียว . (2560). การวิจัยและพัฒนาช่องทางการตลาดแพะของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
บดี คำสีเขียว . 2560. "การวิจัยและพัฒนาช่องทางการตลาดแพะของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
บดี คำสีเขียว . "การวิจัยและพัฒนาช่องทางการตลาดแพะของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2560. Print.
บดี คำสีเขียว . การวิจัยและพัฒนาช่องทางการตลาดแพะของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2560.