ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเสริมเมลาโทนินต่อคุณภาพตัวอสุจิแช่แข็งในกระบือปลัก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเสริมเมลาโทนินต่อคุณภาพตัวอสุจิแช่แข็งในกระบือปลัก
นักวิจัย : วิลาสินี อินญาวิเลิศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิลาสินี อินญาวิเลิศ . (2562). ผลของการเสริมเมลาโทนินต่อคุณภาพตัวอสุจิแช่แข็งในกระบือปลัก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วิลาสินี อินญาวิเลิศ . 2562. "ผลของการเสริมเมลาโทนินต่อคุณภาพตัวอสุจิแช่แข็งในกระบือปลัก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วิลาสินี อินญาวิเลิศ . "ผลของการเสริมเมลาโทนินต่อคุณภาพตัวอสุจิแช่แข็งในกระบือปลัก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2562. Print.
วิลาสินี อินญาวิเลิศ . ผลของการเสริมเมลาโทนินต่อคุณภาพตัวอสุจิแช่แข็งในกระบือปลัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2562.