ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร
นักวิจัย : ประมวล ทรายทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประมวล ทรายทอง . (2561). การพัฒนาการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
ประมวล ทรายทอง . 2561. "การพัฒนาการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
ประมวล ทรายทอง . "การพัฒนาการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2561. Print.
ประมวล ทรายทอง . การพัฒนาการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2561.