ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีฐานการตรวจวัดเชื้อก่อโรคหลากชนิดในอาหารโดยเทคนิคการพิมพ์หยดของเหลว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีฐานการตรวจวัดเชื้อก่อโรคหลากชนิดในอาหารโดยเทคนิคการพิมพ์หยดของเหลว
นักวิจัย : วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย . (2562). เทคโนโลยีฐานการตรวจวัดเชื้อก่อโรคหลากชนิดในอาหารโดยเทคนิคการพิมพ์หยดของเหลว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย . 2562. "เทคโนโลยีฐานการตรวจวัดเชื้อก่อโรคหลากชนิดในอาหารโดยเทคนิคการพิมพ์หยดของเหลว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย . "เทคโนโลยีฐานการตรวจวัดเชื้อก่อโรคหลากชนิดในอาหารโดยเทคนิคการพิมพ์หยดของเหลว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2562. Print.
วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย . เทคโนโลยีฐานการตรวจวัดเชื้อก่อโรคหลากชนิดในอาหารโดยเทคนิคการพิมพ์หยดของเหลว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2562.