ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร
นักวิจัย : อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ . (2556). การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ . 2556. "การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ . "การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2556. Print.
อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ . การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2556.