ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตร์เชิงระบบเพื่อความมั่นคงการเกษตร ภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลวัตรสังคมกรณีศึกษา : ภาคส่วนการเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตร์เชิงระบบเพื่อความมั่นคงการเกษตร ภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลวัตรสังคมกรณีศึกษา : ภาคส่วนการเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน
นักวิจัย : หะริน สัจเดย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หะริน สัจเดย์ . (2562). ตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตร์เชิงระบบเพื่อความมั่นคงการเกษตร ภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลวัตรสังคมกรณีศึกษา : ภาคส่วนการเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
หะริน สัจเดย์ . 2562. "ตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตร์เชิงระบบเพื่อความมั่นคงการเกษตร ภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลวัตรสังคมกรณีศึกษา : ภาคส่วนการเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
หะริน สัจเดย์ . "ตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตร์เชิงระบบเพื่อความมั่นคงการเกษตร ภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลวัตรสังคมกรณีศึกษา : ภาคส่วนการเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2562. Print.
หะริน สัจเดย์ . ตัวแบบทัศนภาพและยุทธศาสตร์เชิงระบบเพื่อความมั่นคงการเกษตร ภายใต้ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลวัตรสังคมกรณีศึกษา : ภาคส่วนการเกษตรบริเวณอ่าวไทยตอนบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2562.