ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร
นักวิจัย : สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ . (2562). การทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ . 2562. "การทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ . "การทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2562. Print.
สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ . การทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2562.