ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ของไบโออิลิซิเตอร์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ CaSUT007 และ CaSUT008 เพื่อควบคุมโรคพืชผัก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ของไบโออิลิซิเตอร์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ CaSUT007 และ CaSUT008 เพื่อควบคุมโรคพืชผัก
นักวิจัย : ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ . (2562). การพัฒนากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ของไบโออิลิซิเตอร์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ CaSUT007 และ CaSUT008 เพื่อควบคุมโรคพืชผัก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ . 2562. "การพัฒนากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ของไบโออิลิซิเตอร์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ CaSUT007 และ CaSUT008 เพื่อควบคุมโรคพืชผัก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ . "การพัฒนากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ของไบโออิลิซิเตอร์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ CaSUT007 และ CaSUT008 เพื่อควบคุมโรคพืชผัก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2562. Print.
ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ . การพัฒนากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ของไบโออิลิซิเตอร์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ CaSUT007 และ CaSUT008 เพื่อควบคุมโรคพืชผัก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2562.