ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างฐานการจัดการความรู้สมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการ แข่งขันของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับสากล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างฐานการจัดการความรู้สมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการ แข่งขันของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับสากล
นักวิจัย : วันชัย ดีเอกนามกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันชัย ดีเอกนามกูล . (2560). การสร้างฐานการจัดการความรู้สมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการ แข่งขันของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับสากล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วันชัย ดีเอกนามกูล . 2560. "การสร้างฐานการจัดการความรู้สมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการ แข่งขันของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับสากล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วันชัย ดีเอกนามกูล . "การสร้างฐานการจัดการความรู้สมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการ แข่งขันของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับสากล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2560. Print.
วันชัย ดีเอกนามกูล . การสร้างฐานการจัดการความรู้สมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการ แข่งขันของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในระดับสากล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2560.