ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอาหารสุขภาพต้านโรคเรื้อรังจากสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอาหารสุขภาพต้านโรคเรื้อรังจากสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน
นักวิจัย : เทอดไทย ทองอุ่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เทอดไทย ทองอุ่น . (2559). การพัฒนาอาหารสุขภาพต้านโรคเรื้อรังจากสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
เทอดไทย ทองอุ่น . 2559. "การพัฒนาอาหารสุขภาพต้านโรคเรื้อรังจากสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
เทอดไทย ทองอุ่น . "การพัฒนาอาหารสุขภาพต้านโรคเรื้อรังจากสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2559. Print.
เทอดไทย ทองอุ่น . การพัฒนาอาหารสุขภาพต้านโรคเรื้อรังจากสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2559.