ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ (ต่อยอดจากปี 2556)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ (ต่อยอดจากปี 2556)
นักวิจัย : จินตนาภรณ์ วัฒนธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . (2559). การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ (ต่อยอดจากปี 2556).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . 2559. "การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ (ต่อยอดจากปี 2556)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . "การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ (ต่อยอดจากปี 2556)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2559. Print.
จินตนาภรณ์ วัฒนธร . การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ (ต่อยอดจากปี 2556). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2559.