ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนรำข้าวไทยสำหรับภาวะเมแทบอลิกซินโดรม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนรำข้าวไทยสำหรับภาวะเมแทบอลิกซินโดรม
นักวิจัย : พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร . (2556). ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนรำข้าวไทยสำหรับภาวะเมแทบอลิกซินโดรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร . 2556. "ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนรำข้าวไทยสำหรับภาวะเมแทบอลิกซินโดรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร . "ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนรำข้าวไทยสำหรับภาวะเมแทบอลิกซินโดรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2556. Print.
พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร . ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนรำข้าวไทยสำหรับภาวะเมแทบอลิกซินโดรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2556.