ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตต่อผลผลิตข้าว ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตต่อผลผลิตข้าว ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางการเกษตร
นักวิจัย : วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ . (2556). การประเมินความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตต่อผลผลิตข้าว ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ . 2556. "การประเมินความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตต่อผลผลิตข้าว ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ . "การประเมินความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตต่อผลผลิตข้าว ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2556. Print.
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ . การประเมินความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตต่อผลผลิตข้าว ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2556.