ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอร์เรียสายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร 1 (กสก 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอร์เรียสายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร 1 (กสก 1)
นักวิจัย : ลาวัลย์ จีระพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลาวัลย์ จีระพงษ์ . (2552). การศึกษาปัจจัยและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอร์เรียสายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร 1 (กสก 1).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
ลาวัลย์ จีระพงษ์ . 2552. "การศึกษาปัจจัยและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอร์เรียสายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร 1 (กสก 1)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
ลาวัลย์ จีระพงษ์ . "การศึกษาปัจจัยและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอร์เรียสายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร 1 (กสก 1)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2552. Print.
ลาวัลย์ จีระพงษ์ . การศึกษาปัจจัยและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรูพืชของเชื้อราบิวเวอร์เรียสายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร 1 (กสก 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2552.