ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยา
นักวิจัย : สุชาติ เชิงทอง , ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา
คำค้น : ข้าวหอมไชยาเป็นพันธุ์ข้าวท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อเสียงมานาน ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอข้าวหอมไชยาเป็นหนึ่งในพันธุ์พืชอนุรักษ์ของจังหวัด โดยจัดแสดงในงานนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรม ณ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2552 แต่พันธุ์ข้าวหอมไชยาในปัจจุบันมีความแปรปรวนสูงจนหาสายพันธุ์แท้ไม่ได้ เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรไม่ได้ทำการคัดเลือกและเก็บรักษาอย่างต่อเนื่อง ข้าวหอมไชยาจึงมีการปะปนกับสายพันธุ์อื่นทำให้คุณภาพด้อยลง จึงมีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยาตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ข้าวหอมไชยาพันธุ์แท้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X550589
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุชาติ เชิงทอง , ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา . (2561). ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สุชาติ เชิงทอง , ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา . 2561. "ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สุชาติ เชิงทอง , ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา . "ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
สุชาติ เชิงทอง , ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา . ปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไชยา. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2561.