ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการให้กินกะทิบริสุทธิ์เป็นระยะเวลานานต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้กินกะทิบริสุทธิ์เป็นระยะเวลานานต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต
นักวิจัย : ฉวีวรรณ จั่นสกุล
คำค้น : มะพร้าว , กะทิ , หัวใจ , หลอดเลือด , ไขมัน , กลูโคส , Coconut , coconut milk , heart , blood vessels , lipid , glucose
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=11589
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ จั่นสกุล . (2558). ผลของการให้กินกะทิบริสุทธิ์เป็นระยะเวลานานต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ฉวีวรรณ จั่นสกุล . 2558. "ผลของการให้กินกะทิบริสุทธิ์เป็นระยะเวลานานต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ฉวีวรรณ จั่นสกุล . "ผลของการให้กินกะทิบริสุทธิ์เป็นระยะเวลานานต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ฉวีวรรณ จั่นสกุล . ผลของการให้กินกะทิบริสุทธิ์เป็นระยะเวลานานต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2558.