ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย
นักวิจัย : ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา , เกวภร สังขมาศ , จารียา อรรถอนุชิต , ฮัมเดีย มูดอ
คำค้น : เกลือหวานบานา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X601225
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา , เกวภร สังขมาศ , จารียา อรรถอนุชิต , ฮัมเดีย มูดอ . (2561). โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา , เกวภร สังขมาศ , จารียา อรรถอนุชิต , ฮัมเดีย มูดอ . 2561. "โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา , เกวภร สังขมาศ , จารียา อรรถอนุชิต , ฮัมเดีย มูดอ . "โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา , เกวภร สังขมาศ , จารียา อรรถอนุชิต , ฮัมเดีย มูดอ . โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2561.