ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเครื่องแกงส้มชนิดก้อนสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเครื่องแกงส้มชนิดก้อนสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
คำค้น : เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงก้อนกึ่งสำเร็จรูป การผลิตเครื่องแกง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X601670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . (2561). การผลิตเครื่องแกงส้มชนิดก้อนสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . 2561. "การผลิตเครื่องแกงส้มชนิดก้อนสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . "การผลิตเครื่องแกงส้มชนิดก้อนสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล . การผลิตเครื่องแกงส้มชนิดก้อนสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2561.