ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับราษฎรเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับราษฎรเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล
นักวิจัย : ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X570896
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ . (2559). โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับราษฎรเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ . 2559. "โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับราษฎรเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ . "โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับราษฎรเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ . โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กเบงกอล เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้กับราษฎรเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2559.