ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไข่แดงเค็มในน้ำมันถั่วเหลือง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไข่แดงเค็มในน้ำมันถั่วเหลือง
นักวิจัย : ธรรมรัตน์ แก้วมณี , ปุณณาณี สัมภวะผล
คำค้น : ไข่เค็ม , ไข่แดงเค็ม , ไข่แดงเค็มในน้ำมันถั่วเหลือง , ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ , Salted egg , Salted egg yolk. Salted egg yolk in soybean oil , Prototype
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X581206
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธรรมรัตน์ แก้วมณี , ปุณณาณี สัมภวะผล . (2561). โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไข่แดงเค็มในน้ำมันถั่วเหลือง.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ธรรมรัตน์ แก้วมณี , ปุณณาณี สัมภวะผล . 2561. "โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไข่แดงเค็มในน้ำมันถั่วเหลือง".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ธรรมรัตน์ แก้วมณี , ปุณณาณี สัมภวะผล . "โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไข่แดงเค็มในน้ำมันถั่วเหลือง."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ธรรมรัตน์ แก้วมณี , ปุณณาณี สัมภวะผล . โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไข่แดงเค็มในน้ำมันถั่วเหลือง. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2561.