ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (หมายเหตุ : มีทั้งหมด 20 จังหวัด ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดกระบี่)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (หมายเหตุ : มีทั้งหมด 20 จังหวัด ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดกระบี่)
นักวิจัย : เบญญาภา ธิติมาพงษ์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , ทรงพร จันทรพัฒน์
คำค้น : บูรณาการ , ป้องกันการตั้งครรภ์ , วัยรุ่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X591149
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เบญญาภา ธิติมาพงษ์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , ทรงพร จันทรพัฒน์ . (2560). การดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (หมายเหตุ : มีทั้งหมด 20 จังหวัด ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดกระบี่).
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
เบญญาภา ธิติมาพงษ์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , ทรงพร จันทรพัฒน์ . 2560. "การดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (หมายเหตุ : มีทั้งหมด 20 จังหวัด ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดกระบี่)".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
เบญญาภา ธิติมาพงษ์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , ทรงพร จันทรพัฒน์ . "การดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (หมายเหตุ : มีทั้งหมด 20 จังหวัด ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดกระบี่)."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
เบญญาภา ธิติมาพงษ์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , ทรงพร จันทรพัฒน์ . การดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (หมายเหตุ : มีทั้งหมด 20 จังหวัด ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดกระบี่). สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2560.