ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นักวิจัย : พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , วรรณา ชูฤทธิ์ , วรรณา ชูฤทธิ์ , วิริยะ ดวงสุวรรณ , ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต , อลิศรา เรืองแสง , วรรณา ชูฤทธิ์ , สมพงศ์ โอทอง , กนกพร สังขรักษ์ , เบญจมาส เชียรศิลป์ , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : พลังงานชีวภาพ , ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ , วัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมัน , น้ำมันปาล์ม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X571080
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , วรรณา ชูฤทธิ์ , วรรณา ชูฤทธิ์ , วิริยะ ดวงสุวรรณ , ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต , อลิศรา เรืองแสง , วรรณา ชูฤทธิ์ , สมพงศ์ โอทอง , กนกพร สังขรักษ์ , เบญจมาส เชียรศิลป์ , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . (2560). พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , วรรณา ชูฤทธิ์ , วรรณา ชูฤทธิ์ , วิริยะ ดวงสุวรรณ , ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต , อลิศรา เรืองแสง , วรรณา ชูฤทธิ์ , สมพงศ์ โอทอง , กนกพร สังขรักษ์ , เบญจมาส เชียรศิลป์ , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . 2560. "พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , วรรณา ชูฤทธิ์ , วรรณา ชูฤทธิ์ , วิริยะ ดวงสุวรรณ , ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต , อลิศรา เรืองแสง , วรรณา ชูฤทธิ์ , สมพงศ์ โอทอง , กนกพร สังขรักษ์ , เบญจมาส เชียรศิลป์ , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . "พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ , วรรณา ชูฤทธิ์ , วรรณา ชูฤทธิ์ , วิริยะ ดวงสุวรรณ , ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต , อลิศรา เรืองแสง , วรรณา ชูฤทธิ์ , สมพงศ์ โอทอง , กนกพร สังขรักษ์ , เบญจมาส เชียรศิลป์ , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2560.