ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ปัญหากลิ่นและการอบแห้งยางของโรงงานผลิตยางแท่ง STR20

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหากลิ่นและการอบแห้งยางของโรงงานผลิตยางแท่ง STR20
นักวิจัย : จันทิมา ชั่งสิริพร , พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า , พรศิริ แก้วประดิษฐ์
คำค้น : กลิ่นยาง , การอบแห้งยาง , ยางก้อนถ้วย , ยางแท่ง STR20 , ยางเครพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=13562
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จันทิมา ชั่งสิริพร , พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า , พรศิริ แก้วประดิษฐ์ . (2560). การแก้ปัญหากลิ่นและการอบแห้งยางของโรงงานผลิตยางแท่ง STR20.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
จันทิมา ชั่งสิริพร , พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า , พรศิริ แก้วประดิษฐ์ . 2560. "การแก้ปัญหากลิ่นและการอบแห้งยางของโรงงานผลิตยางแท่ง STR20".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
จันทิมา ชั่งสิริพร , พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า , พรศิริ แก้วประดิษฐ์ . "การแก้ปัญหากลิ่นและการอบแห้งยางของโรงงานผลิตยางแท่ง STR20."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
จันทิมา ชั่งสิริพร , พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า , พรศิริ แก้วประดิษฐ์ . การแก้ปัญหากลิ่นและการอบแห้งยางของโรงงานผลิตยางแท่ง STR20. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2560.