ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
นักวิจัย : สันทัด วิเชียรโชติ , สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร , พรพงษ์ สุทธิรักษ์ , เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ , ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล , จักรี ทองเรือง , เบญจมาภรณ์ พิมพา
คำค้น : ข้าวเฉี้ยงพัทลุง , อาหารสุขภาพ , ต้นอ่อนข้าว , น้ำมันรำข้าว , ฟังก์ชันนัลคาร์โบไฮเดรต , ข้าวกล้องเพาะงอก , พรีเจลาติไนเซชัน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=13497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สันทัด วิเชียรโชติ , สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร , พรพงษ์ สุทธิรักษ์ , เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ , ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล , จักรี ทองเรือง , เบญจมาภรณ์ พิมพา . (2561). การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สันทัด วิเชียรโชติ , สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร , พรพงษ์ สุทธิรักษ์ , เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ , ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล , จักรี ทองเรือง , เบญจมาภรณ์ พิมพา . 2561. "การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สันทัด วิเชียรโชติ , สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร , พรพงษ์ สุทธิรักษ์ , เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ , ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล , จักรี ทองเรือง , เบญจมาภรณ์ พิมพา . "การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
สันทัด วิเชียรโชติ , สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร , พรพงษ์ สุทธิรักษ์ , เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ , ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล , จักรี ทองเรือง , เบญจมาภรณ์ พิมพา . การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2561.