ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบอัดเม็ดกับขี้เลื่อยอัดเม็ดในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดแบบฟองอากาศ (ชื่อเดิม เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบอัดเม็ดกับขี้เลื่อยอัดเม็ดในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดแบบฟองอากาศ (ชื่อเดิม เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ)
นักวิจัย : กิตตินันท์ มลิวรรณ , นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , ชยุต นันทดุสิต
คำค้น : Napier grass , empty fruit bunches , combustion , fluidized bed
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=11980
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
กิตตินันท์ มลิวรรณ , นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , ชยุต นันทดุสิต . (2562). การศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบอัดเม็ดกับขี้เลื่อยอัดเม็ดในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดแบบฟองอากาศ (ชื่อเดิม เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ).
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
กิตตินันท์ มลิวรรณ , นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , ชยุต นันทดุสิต . 2562. "การศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบอัดเม็ดกับขี้เลื่อยอัดเม็ดในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดแบบฟองอากาศ (ชื่อเดิม เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ)".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
กิตตินันท์ มลิวรรณ , นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , ชยุต นันทดุสิต . "การศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบอัดเม็ดกับขี้เลื่อยอัดเม็ดในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดแบบฟองอากาศ (ชื่อเดิม เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ)."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
กิตตินันท์ มลิวรรณ , นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ , ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา , ชยุต นันทดุสิต . การศึกษาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบอัดเม็ดกับขี้เลื่อยอัดเม็ดในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดแบบฟองอากาศ (ชื่อเดิม เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเชื้อเพลิงผสมของหญ้าเนเปียร์กับทะลายปาล์มเปล่าและชีวมวลต่างๆ). สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2562.