ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
นักวิจัย : จีรเนาว์ ทัศศรี , ทิพสุดา นุ้ยแม้น , สุมณฑา กบิลพัตร , ทรงพร จันทรพัฒน์ , จิตรานันท์ กุลทนันท์
คำค้น : ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง การคลอดก่อนกำหนดสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิม Effectiveness of enhancement programme for self-care , premature labour , Muslim teenaged pregnant women
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=11496
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จีรเนาว์ ทัศศรี , ทิพสุดา นุ้ยแม้น , สุมณฑา กบิลพัตร , ทรงพร จันทรพัฒน์ , จิตรานันท์ กุลทนันท์ . (2559). ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
จีรเนาว์ ทัศศรี , ทิพสุดา นุ้ยแม้น , สุมณฑา กบิลพัตร , ทรงพร จันทรพัฒน์ , จิตรานันท์ กุลทนันท์ . 2559. "ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
จีรเนาว์ ทัศศรี , ทิพสุดา นุ้ยแม้น , สุมณฑา กบิลพัตร , ทรงพร จันทรพัฒน์ , จิตรานันท์ กุลทนันท์ . "ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
จีรเนาว์ ทัศศรี , ทิพสุดา นุ้ยแม้น , สุมณฑา กบิลพัตร , ทรงพร จันทรพัฒน์ , จิตรานันท์ กุลทนันท์ . ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2559.