ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
นักวิจัย : วินีกาญจน์ คงสุวรรณ , วันดี สุทธรังษี , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , สุชาดา สัญญา , อังคณา วังทอง , ศรีสุดา วนาลีสิน , บุญยราศรี ช่างเหล็ก
คำค้น : การป้องกันการใช้ความรุนแรง , ความรุนแรง , วัยรุ่นไทยมุสลิม , สถานการณ์ชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=11120
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วินีกาญจน์ คงสุวรรณ , วันดี สุทธรังษี , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , สุชาดา สัญญา , อังคณา วังทอง , ศรีสุดา วนาลีสิน , บุญยราศรี ช่างเหล็ก . (2558). ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
วินีกาญจน์ คงสุวรรณ , วันดี สุทธรังษี , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , สุชาดา สัญญา , อังคณา วังทอง , ศรีสุดา วนาลีสิน , บุญยราศรี ช่างเหล็ก . 2558. "ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
วินีกาญจน์ คงสุวรรณ , วันดี สุทธรังษี , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , สุชาดา สัญญา , อังคณา วังทอง , ศรีสุดา วนาลีสิน , บุญยราศรี ช่างเหล็ก . "ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
วินีกาญจน์ คงสุวรรณ , วันดี สุทธรังษี , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , สุชาดา สัญญา , อังคณา วังทอง , ศรีสุดา วนาลีสิน , บุญยราศรี ช่างเหล็ก . ผลของโปรแกรมการพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิมต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรงในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2558.