ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิต1,3 propanediol จากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิต1,3 propanediol จากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
นักวิจัย : ประวิทย์ คงจันทร์
คำค้น : กลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล , 1 , 3 โพรเพนไดออล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=19768
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประวิทย์ คงจันทร์ . (2561). การผลิต1,3 propanediol จากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ประวิทย์ คงจันทร์ . 2561. "การผลิต1,3 propanediol จากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ประวิทย์ คงจันทร์ . "การผลิต1,3 propanediol จากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ประวิทย์ คงจันทร์ . การผลิต1,3 propanediol จากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2561.