ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บไทย
นักวิจัย : หทัยรัตน์ แสงจันทร์ , ประณีต ส่งวัฒนา , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
คำค้น : การฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจร , คุณภาพชีวิต , ผู้บาดเจ็บ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=16202
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
หทัยรัตน์ แสงจันทร์ , ประณีต ส่งวัฒนา , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . (2562). การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บไทย.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
หทัยรัตน์ แสงจันทร์ , ประณีต ส่งวัฒนา , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . 2562. "การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บไทย".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
หทัยรัตน์ แสงจันทร์ , ประณีต ส่งวัฒนา , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . "การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บไทย."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2562. Print.
หทัยรัตน์ แสงจันทร์ , ประณีต ส่งวัฒนา , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรตามบริบทวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บไทย. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2562.