ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้
นักวิจัย : ประณีต ส่งวัฒนา , ประนอม หนูเพชร , หทัยรัตน์ แสงจันทร์ , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี
คำค้น : พัฒนา , รูปแบบ , การดูแล , ผู้ป่วย , ได้รับบาดเจ็บ , ครอบครัว , พื้นที่ชายแดน , ภาคใต้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X551286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประณีต ส่งวัฒนา , ประนอม หนูเพชร , หทัยรัตน์ แสงจันทร์ , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี . (2557). พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ประณีต ส่งวัฒนา , ประนอม หนูเพชร , หทัยรัตน์ แสงจันทร์ , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี . 2557. "พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ประณีต ส่งวัฒนา , ประนอม หนูเพชร , หทัยรัตน์ แสงจันทร์ , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี . "พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ประณีต ส่งวัฒนา , ประนอม หนูเพชร , หทัยรัตน์ แสงจันทร์ , วิภา แซ่เซี้ย , ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ , เนตรนภา คู่พันธวี . พัฒนารูปแบบระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวในพื้นที่ชายแดนห้าจังหวัดภาคใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2557.